Kalkulator yuran ini disediakan bagi membolehkan ibu bapa membuat anggaran yuran bulanan bagi perkhidmatan tuisyen di rumah atau home tuition dan menyesuaikan dengan bajet bulanan.

Kami berusaha untuk memastikan pelajar-pelajar mendapat pilihan tutor yang terbaik bagi membimbing mereka menghadapi peperiksaan.